Партнери

Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – позашкільний навчальний заклад, організаційний, координаційний та методико-інформаційний центр навчально-виховної роботи в області науково-технічного, художньо-естетичного та науково-дослідницького напряму.

 

Освітня концепція закладу:

 • реалізація пізнавально-діяльнісних і творчих потреб дітей та учнівської молоді;
 • забезпечення постійної творчої взаємодії та конструктивної співпраці всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • надання системі навчально-виховної роботи розвивального спрямування;
 • застосування ефективних традиційних та інноваційних методик, технологій навчально-виховної та розвивальної роботи;
 • особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу.

 

Нормативно-правова основа діяльності закладу.

Діяльність Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді будується відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, а також розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів та інструктивно-методичних матеріалів управління освіти і науки облдержадміністрації, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів.
На сьогодні в закладі створено власну соціально-педагогічну модель, в основу якої закладено принципи комплексної діяльності, інтеграції змісту форм і методів навчально-виховної роботи та інструктивно-методичної роботи.

 

Завданням діяльності педагогічного колективу закладу є:

 • збереження та розвиток відповідних напрямів позашкільної освіти;
 • удосконалення змісту навчально-виховної роботи, впровадження нових форм діяльності з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду навчально-творчої діяльності та надання їм якісної позашкільної освіти;
 • підвищення науково-методичного рівня навчально-виховної діяльності;
 • створення в області цілісної системи позашкільної освіти.

 

Навчально-виховний процес у закладі організований за трирівневим принципом на основі дидактичних принципів поєднання профільних та інтеграційних форм роботи, застосування сучасних навчальних методик розвивального спрямування. 
У закладі функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи одне одного, відділи: методичний, організаційно-масової роботи, науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук», навчально-методичний  художньо-естетичного виховання школярів, спортивно-технічний та художньо-технічний. 
Заклад є одним із найбільших позашкільних навчальних закладів області: у 140 гуртках та інших творчих об’єднаннях навчається 3209 вихованців віком від 4 до 18 років в т.ч. за напрямами:

 • науково-технічний                  1134 вихованці;
 • художньо-технічний               525 вихованців;
 • художньо-естетичний              50 вихованців;
 • науково-дослідницький           1500 вихованців

Навчально-виховний процес забезпечують 89 педагогічних працівників, 16 із них -  викладачі вищих навчальних закладів. 
Педагогічним колективом обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді  напрацьовано систему роботи з інтелектуально й творчо обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Забезпечено організацію роботи Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України. Педагоги закладу працюють над удосконаленням системи позашкільної роботи в районах; залучають учнів сільських шкіл до участі в обласних, всеукраїнських конкурсних заходах, навчально-дослідницької роботи; ведуть просвітницьку роботу серед педагогічних колективів сільських шкіл щодо впровадження найбільш ефективних методик і технологій навчально-виховної та розвивальної роботи з дітьми та учнівською молоддю.
Для підсилення в області потенціалу позашкільного навчально-виховного процесу, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань педагогічним колективом закладу розроблено та забезпечено реалізацію щорічного циклу обласних масових заходів для учнівської молоді за різними напрямами позашкільної освіти. Кращі вихованці представляють область на всеукраїнських заходах. Кожен п’ятий учасник є переможцем або призером.

У практику роботи закладу ввійшло проведення обласних науково-практичних конференцій, розширених засідань методичної та педагогічної рад. Велика увага приділяється питанню підвищення фахової компетентності та творчого потенціалу педагогів. З цією метою організовано роботу профільних обласних методичних об’єднань. 
З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів області, розвитку творчого потенціалу педагогів проводяться обласні конкурси на кращий методичний матеріал.
Стовідсотково забезпечується участь педагогів у всеукраїнських методико-педагогічних заходах. 
Особлива увага педагогами закладу спрямовується на формування у вихованців здорового способу життя та на роботу з профілактики ВІЛ/СНІДУ. Проводиться інформаційна та роз’яснювальна робота в гуртках і творчих об’єднаннях, практикуються лекції, тематичні заходи, дні здоров’я. З метою виявлення ставлення вихованців до вживання наркотичних засобів у гуртках проводиться анкетування та тестування. Вихованці позашкільних закладів області залучаються до участі у Всеукраїнській акції боротьби проти наркоманії та алкоголізму. Проводяться конкурси малюнків і плакатів на тему здоров’я.
Педагогічний колектив закладу активно працює над питанням удосконалення матеріально-технічної бази закладу. До послуг вихованців комп’ютерний клас, технічна майстерня, виставкова зала, зала презентацій. Навчальні лабораторії обладнані всім необхідним для проведення теоретичних і практичних занять
Для забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами педагогами обласного центру науково технічної творчості учнівської молоді  готуються методичні рекомендації, програми, посібники з різних напрямів позашкільної освіти, зокрема: «Інформаційний бюлетень»; циклограма проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю.; збірник положень про проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю; аналітично-звітні матеріали щодо діяльності позашкільних навчальних закладів області. Розробляються та видаються навчально-методичні посібники з питань розвитку творчих здібностей вихованців в умовах позашкільного навчального закладу, матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів Хмельниччини.